PERSYARATAN PEMBUATAN
AKTE KELAHIRAN dan KK BARU
 
1.   Pengantar RT / RW
2.   KK Asli Kel.Tambakaji
3.  Surat Kelahiran Asli dari Bidan / Rumah Sakit
4.   Foto Copy Surat Kelahiran : 2 Lembar
5.   Foto Copy KK : 1 Lembar
6.   Foto Copy KTP Suami Istri : I Lembar
7.   Foto Copy Surat Nikah : 2 Lembar
8.   Foto Copy Akte Kelahiran Anak Sebelumnya : 1 Lembar
9.   Foto Copy Lunas PBB ( tahun berjalan )