PERMOHONAN KEDATANGAN PENDUDUK ANTAR KELURAHAN 

1.    Pengantar RT/RW
2.    KTP ASLI ( yang datang )
3.    KK ASLI
4.    Foto Copy KTP : 2 Lembar
5.    Foto Copy KK : 2 Lembar
6.    Foto Copy Surat Nikah : 2 Bendel ( bila sudah menikah )
7.    Foto Copy Ijazah Terakhir : 2 Lembar
8.    Surat Pindah asli + Fotocopy dari Kelurahan asal